Varje produkt och varje situation är unik. Därför tillhandahåller Desoutter Industrial Tools anpassade lösningar för kunderna. Systemen utvecklas vid våra tillämpningscenter i Europa, USA och Asien.

Skaffa en anpassad lösning för din bransch


Många tillverkare runt om I världen förlitar sig på att Desoutter utvecklar anpassade verktyg för momentkontroll och åtdragningssytem som då skall täcka deras monteringsbehov. Detta inkluderar även kvalitetssäkring och felkontrolls processer. Systemen utvecklas på våra Applikations Center i Europa, Amerika och Asien.

STANDARDISERING SKAPAR SERVICEN KUNDANPASSNING

Vi hävdar inte att vi uppfinner hjulen för varje lösning! Detta är anledningen till att våra kundanpassade lösningar förlitar sig på vanliga byggstenar som kan sättas samman av våra experter i en väl beprövad process, utan extra förseningar.

Våra byggstenar är vår standard. Då det alltid finns specifika behov för olika kunder så skapar vi nya byggstenar varje dag som sedan implementeras i helheten.

The Monteringsprocessen av byggstenarna är standardiserad, men eftersom byggstenarna utvecklas förbättras även monteringsprocessen löpande varje vecka.

Detta är exakt hur våra applikations och integrationscentras fungerar. Detta är också det som gör våra team över hela världen så glada över standardiseringen: de skapar sina egna normer, de känner sig involverade i utvecklingen och framstegen med processen och det ger dem då en större flexibilitet att möta kundens specifika behov. De är alltid möjlighet att föreslå en lösning i god tid och i enlighet med dina önskemål, bara för att vi alltid har standardiserade byggstenar på hyllan.
Skapa helt beprövade kundanpassade lösningar som är snabba att distribuera är mottot för våra applikations och integrationscentras.

GLOBAL NÄRVARO

Kundanpassning betyder verkligen något för kunden om vi finns nära er. Av den anledningen har vi sprit ut våra applikations och integrationscentras runt om i världen, så att vi alltid skall ett center nära kunden så vi kan jobba hand i hand i projekten och väldigt ofta tom ansikte mot ansikte.

En global partner med lokal support

Alla dessa kompetenscenters arbetar I ett professionellt nätverk där man drar professionell nytta av olika experter på olika ställen runt om i världen. Oavsett om designen är gjord i Tyskland eller någon annanstans så kan givetvis Brasilien eller något annat land dra nytta av dessa erfarenheter eller vice versa.

I slutändan ger detta våra kunder en bättre och säkrare produkt och en service som utförs på absolut bästa sätt.

TEAMEN BAKOM

Istället för flera team utspridda över hela världen, är det ett virtuellt team bakom varje skräddarsydd lösning. Teamet som ansvarar för projektet består av de mest lämpliga experterna för just ditt projekt.

En uppsättning av flera experter och kompetenser för ditt projekt

Varje projekt kräver flera färdigheter: projektledare, automationsingenjörer och maskiningenjörer.

Men att samla kompetens skapar inte ett team, eller åtminstone inte det team du behöver för ditt projekt. Detta är anledningen till att Desoutter väljer sina teammedlemmar för ett visst projekt inte endast på sina färdigheter, utan framför allt på hur de kommer att kunna optimalt utnyttja sin kompetens och erfarenhet i projektet.

Ett skräddarsytt team för en skräddarsydd lösning

Flyg-, bil-, off-road, etc. är olika branscher som kräver olika kompetenser.

Som det allra första steget i projektet, säkerhetsställer Desoutter att experter med kunskaper i linje med dina krav kommer att följa och delta i projektet. Likväl kommer din projektgrupp alltid vara det lämpligaste teamet.

Desoutter kommer inte bara med ett team utan med det Teamet.

Du har säkert förstått att experterna bakom är en stor del i framgången för den anpassade lösning som Desoutter presenterar: rätt personer med rätt verktyg.

Cart

Din kundvagn

Objekt borttaget Ångra