Desoutter Industrial Tools Historia

Desoutter Industrial Tools Historia


För att bli världsledande inom monteringslösningar som det är idag , har Desoutter kombinerat varumärket med många special kompetenser. Grundat 1914, var Desoutter Limited specialist på pneumatiska skruvdragare, borrmaskiner och Automatiska borrmaskinsenheter. I Frankrike grundades Georges Renault 1918, som specialist på elverktyg, åtdragningssystem och slipmaskiner. Techmotive Tools grundades 1977 i USA och tillverkade intelligenta el verktyg och åtdragningssystem. Därefter kommer ScanRotor, som grundades 1977, som fokuserade på helhets-lösningar för åtdragningsapplikationer. Seti-Tec Line, som grundades 2005 specialiserar sig på avancerade automatiska borr lösningar för flygindustrin.

Desoutter original

Det fanns fem Desoutters , alla bröder och alla passionerade flygare...

Historian om ett innovativt varumärke

Skjut tidslinjen med musen från vänster till höger.

Historian om ett innovativt varumärke

De rekommenderar Desoutter

Våra kunder och partners säger det bäst …