Nedan finns information av legal betydelse när du besöker denna websajt.

Legal Notice & Cookies


Nedan finns information av legal betydelse när du besöker denna websajt. Dessutom finns här vår Sekretess Policy, som beskriver vad för sorts information som kan samlas och bearbetas, och hur vi använder “cookies”. Tack för att du läser innehållet på denna sida, och, om du accepterar alla villkor, för att du besöker websajten. Genom att besöka eller använda websajten, anses du acceptera alla villkor.

Desoutter består av olika legala enheter, envar ansvarig för sin egen verksamhet och för sina produkter.Under inga omständigheter ansvarar en legal enhet inom Desoutter för handlingar av någon annan legal enhet. Genom att hämta information från denna websajt, eller att på annat sätt använda websajten, accepterar du att ansvaret för en produkt, ett erbjudande, eller en marknadsföringsinformation är begränsat till den legala enhet som är direkt involverad.

Informationen på websajten kan bli ändrad utan varsel, utan att vi därför ådrar oss någon skyldighet eller ansvar. Innehållet i denna websajt är att betrakta som en service till besökare och utgör endast icke-förbindande information. Du är inte tillåten att placera några länkar till denna websajt utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

Vi skall på ett rimligt sätt försöka att inkludera korrekt och uppdaterad information på vår websajt. MEN, VI LÄMNAR INGA GARANTIER ANGÅENDE EXAKTHET, NOGGRANNHET, PUNKLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER ANVÄNDBARHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL FÖR DEN GIVNA INFORMATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ACCEPTERAR VI NÅGOT ANSVAR MOT NÅGON FÖR SKADESTÅND, VARKEN FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, FÖLJD ELLER ANDRA SKADOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV ELLER HINDER ATT ANVÄNDA DENNA WEBSAJT ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUDERANDE, MEN ICKE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, AFFÄRSSTÖRNINGAR, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAT DATA PÅ DITT INFORMATIONSBEHANDLINGSYSTEM ELLER ANNAT. DET ÄR DITT ANSVAR ATT VIDTAGA ÅTGÄRDER OCH SE TILL ATT VADÄN DU ANVÄNDER ELLER BESÖKER EJ HAR VIRUS, WORMS, TROJAN HORSES ANNAT LIKNANDE AV DESTRUKTIV KARAKTÄR. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ANGÅENDE NÅGOT WEBSAJT TILLHÖRANDES TREDJE MAN OCH SOM KAN BESÖKAS GENOM DENNA WEBSAJT.

Copyright, Varumärken, och andra Immateriella Rättigheter

Innehållet i websajten, inklusive - men inte begränsat till - logos, varumärken, företagsnamn, text, bilder, grafik, ljud, animationer och video filer samt deras arrangemang på websajten är ägda av oss eller av en eller flera andra enheter inom Desoutter eller av tredje man och är skyddade av upphovsrätt. Ingen del av innehållet på websajten får bli reproducerat, kopierat, överfört, publicerat, utdelat, modifierat, återuppfört, eller placerat i andra websajter eller dokument utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Alla immaterialla rättigheter som kan anknytas till websajten, inklusive copyrights, varumärken, trade secrets, och patent rättigheter är förbehållna ägaren och varje användning utan föregående tillstånd av respektive ägare är förbjuden. Inget i websajten skall tolkas som att ge någon, vare sig direkt eller indirekt, en licens eller rättighet att använda vår eller någon annan Desoutter enhets eller tredje mans immateriella rättigheter.

Sekretess Policy

IP Addresser, Web Läsare, Operativ System, Domän Namn: När du besöker vår websajt, kan det hända att vi noterar din dators IP adress. IP adressen identifierar inte dig som individ, men den identifierar din Internet service provider. Annan icke-personlig information som det kan hända att vi samlar in inkluderar typ av Web läsare, typ av operativ system och domän namnet på websajten varifrån du gick in på vår websajt. Informationen sammanställs för att ge en bred demografisk information, som det geografiska ursprunget på besökare till websajten och hur länge de stannar på vårt websajt. Insamlandet av denna typ av information tillåter oss att administera vår websajt, diagnostisera problem, analysera trender och statistik, och erbjuda bättre kundservice.

Cookies

När du besöker vår websajt kan det hända att vi skickar “cookies” till din dator. En cookie är en liten text fil eller data del som en websajt du besöker kan placera på din dator. Cookies innehåller i sig själva inte någon identifierbar personlig information. Men, om du ger identifierbar personlig information till oss (som till exempel genom att registrera dig för en Internet relaterad service eller ett lösen ord som vi lämnar ut), kan sådan information kopplas till data lagrad i en cookie. Det finns två sorter cookies. Den första sorten sparar en fil under en längre tid på din dator och kan finnas kvar på din dator efter det att du stängt av den. En sådan cookie kan till exempel användas för att visa en besökare vilken information som blivit uppdaterad sedan personens senaste besök till den websajten. Den andra sortens cookie kallas för ”session cookie.” Medan du besöker ett websajt, lagras session cookies temporärt i din dators minne. Detta kan till exempel göras för att hålla reda vilket språk du har valt på websajten. Session cookies är inte lagrade länge på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din web läsare. Det kan hända att vi anliter tredje man för att hjälpa oss med insamlandet av eller bearbetningen av information införskaffad genom cookies.

Vi använder cookies av olika anledningar, som exempelvis:

För att Undvika Cookies:

De flesta web läsare kan ställas in att blockera cookies, sudda ut cookies från din dator hard drive eller meddela dig att en websida innehåller cookies innan en cookie blir lagrad. Läs instruktionen för din webläsare eller klicka på help screen för att få mer kunskap om dessa funktioner. Notera att vissa av våra websidor inte fungerar tillfredsställande om inte cookies används.

Personlig Information

Vi samlar inte information som kan identifiera dig utan din kännedom och ditt tillstånd och inte heller säljer vi eller hyr ut sådan information. Det kan hända att vi ber dig om personlig information för att kunna erbjuda dig en viss produkt, service, eller information. Sådan information kan till exempel bestå av ditt namn, titel, leverans adress, faktura adress, e-mejl adress, telefonnummer, telefaxnummer, och/eller kreditkortinformation. Personlig information är samlas bara när det krävs för att erbjuda en produkt, service, eller information, genomföra en transaktion eller när du ger den till oss av andra skäl, som till exempel om du söker arbete hos oss.

Vem Personlig Information kan bli delad Med:

Om du förser oss med personlig information, kommer vi inte att utlämna din personliga information till tredje man utan ditt tillstånd, om vi inte tvingas göra det genom lag, eller om vi i god tro tror att det är nödvändigt för att (i) utföra ett uppdrag i allmänhetens intresse, eller (ii) för att skydda våra eller andra Desoutter bolags rättigheter eller egendom. Men, för att uppfylla dina önskemål, förse dig med en vara, tjänst eller information, genomföra en transaktion, eller på övrigt sätt kunna ge bättre kundservice, kan det hända att personlig information som vi får från dig kan delas med andra Desoutter bolag eller tredje man, inklusive - men inte begränsat till - godshanteringsbolag, leverantörer, distributörer, finansinstitutioner, våra affärspartners, och post eller myndigheter (som tullverket). Desoutter bolag eller tredje man kan finnas inom eller utanför European Economic Area. I överenstämmelse med det ovanstående, om du lämnar ut personlig information, så ger du frivilligt ditt samtycke till överförandet av sådan information till andra länder, inklusive till länder inom eller utanför European Economic Area.

För att ta Bort, Korrigera, Updatera, eller få tillgång till din Personliga Information:
Om du vill ta bort, korrigera, updatera, eller få tillgång till din personliga information som du har lämnat ut till oss, eller om du hyser någon tveksamhet i samband med detta, var god kontakta oss. Om du kontaktar oss om detta, var god och ange web sida namnet eller platsen där du lämnade informationen, samt din kontaktinformation (som namn, e-mejl adress, postadress, etc.) som du uppgav vid det tillfället.

Säkerhet

Tekniska och administritiva åtgärder har vidtagits för att hjälpa att skydda personlig information och annan data på våra servers från otillåtlig intrång, förlust eller ändring. Men ingen server eller sänding över Internet kan vara garanterad att vara hundra procent säker. Därför utförs varje aktivitet eller kommunikation på din egen risk.

Länkar till Tredje Mans Websajter

Det kan hända att en del av våra websidor innehåller länkar till tredje mans websajter. Notera att vi är inte ansvariga för sekretesspolicies eller ageranden av andra sådana websajter eller deras ägare eller operatörer.

Modifiering av Sekretesspolicy

Vi förbehåller rätten att ändra eller uppdatera denna Sekretesspolicy när som helst.