Den Smarta Fabriken: Desoutters produkter för framtidens tillverkningsindustri

Den Smarta Fabriken: Desoutters produkter för framtidens tillverkningsindustri


Desoutter 4.0 använder modern teknik för att automatisera montering och göra den mer flexibel - från massproduktion hela vägen till automatiserad produktion av "Batch Size 1". Ett exempel på nätverksmontering:

Företag som erbjuder ett brett produktsortiment med olika variationer behöver flexibel produktion för att kunna tillverka dessa produkter kostnadseffektivt. Flexibel produktion kräver nätverkande och kommunicering mellan produktionssystem - ett viktigt steg mot automatisering.


Ett exempel från produktion i praktiken är skruvmontering med en integrerad CVIR-styrenhet från Desoutter. Styrenheten är kopplad till andra system  tillsammans med skruvmejseln och med ett företags resursplaneringssystem som SAP samt komponenten. Beroende på vilken produktvariant som ska monteras används olika komponenter som var och en kräver ett annat skruvmonteringsprogram. För CVIR-regulatorn att välja rätt skruvmonteringsprogram så är komponenten försedd med en  produktkod som skannas in och innehåller denna information. Det matchande skruvmonteringsprogrammet läses automatiskt från en (SAP)-databas och överförs till CVIR-styrenheten som specificerar programmet till skruvmejseln. Operatören kan installera komponenten i nästa steg och denna skruvdata överförs i sin tur i realtid till "CVI NET WEB".  CVI NET WEB är ansluten till Cloud-programvaran med kontrollenheten, det vill säga datan är synkroniserad och tillgänglig för andra system för dokumentation eller analys. Användare kan visa all information på skruvanslutningarna gjorda via "CVI NET WEB" grafiskt samt analysera den och optimera montering.


Genom att ansluta CVIR till SAP kan upp till 500 produktvariationer produceras på en enda arbetsstation. Desoutter 4.0 stöder massproduktion med modern teknik hela vägen till produktion av Batch Size 1.

Lär dig mer om den nuvarande generationen av våra controllers här i den virtuella demon av CVI3 Vision:

Cart

Din kundvagn

Objekt borttaget Ångra