Industriella revolutionen - från Industri 1.0 till Industri 4.0

Industriella revolutionen - från Industri 1.0 till Industri 4.0


Tekniska framsteg förändrar också hur vi människor producerar saker. Steget in i produktionstekniken vi har nu som var helt annorlunda än tidigare kallas också den industriella revolutionen. Den nya produktionstekniken förändrade människors arbetsförhållanden och livsstil i grunden. Vad var de industriella revolutionerna och var befinner vi oss nu?
Från den första industriella revolutionen till industri 4.0”

1:a Industriella Revolutionen

Den första industriella revolutionen började på 1700-talet genom användningen av ångkraft och produktionsmekanisering. Arbete som tidigare producerade trådar på enkla spinnrockar blev plötsligt åttadubblat av den mekaniserade versionen. Ångkraftens energi var redan känd och användningen av den för industriella ändamål var det största genombrottet för att öka mänsklig produktivitet. Istället för vävstolar som drivs av muskler kan ångmotorer användas för att utföra arbetet. Utveckling såsom ångfartyget eller cirka 100 år senare - det ångdrivna loket medförde ytterligare massiva förändringar eftersom människor och varor kunde flyttas stora avstånd på färre timmar än tidigare.

2:a Industriella Revolutionen

Den andra industriella revolutionen började på 1800-talet genom upptäckten av elektricitet och monteringslinjeproduktion. Henry Ford (1863-1947) tog idén om massproduktion från ett slakteri i Chicago: Grisarna hängde på transportband och varje slaktare utförde bara en del av uppgiften att slakta djuret. Henry Ford överförde dessa principer till bilproduktion och förändrade den drastiskt under processen. Förr byggdes en bil per station men nu tillverkades nu fordonen i delsteg på transportbandet - betydligt snabbare och till lägre kostnad.

 

3:e Industriella revolutionen

Den tredje industriella revolutionen började under 1970-talet genom delvis automatisering av produktion med hjälp av programmerbara kontroller och datorer med minnen. Sedan introduktionen av dessa nya tekniker kan vi nu automatisera en hel produktionsprocess - utan mänsklig hjälp. Kända exempel på detta är robotar som utför programmerade sekvenser utan mänsklig inblandning.

4:e industriella revolutionen

Vi genomför för närvarande den fjärde industriella revolutionen. Detta kännetecknas av tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik i industrin och kallas även "Industri 4.0". Det bygger på utvecklingen av den tredje industriella revolutionen. Produktionssystem som redan använder datorteknik utökas med nätverksanslutning och har en digital tvilling på Internet som speglar verkligheten. Dessa möjliggör kommunikation med andra anläggningar och sparar information om sig själva. Detta är nästa steg i produktionsautomatisering. Nätverk av alla system leder till "cyber-fysiska produktionssystem" och därmed smarta fabriker, där produktionssystem, komponenter och människor kommunicerar via ett nätverk och produktionen är nästan helt autonom.

När dessa nya tekniker och möjligheter samlas har Industri 4.0 potential att leverera några otroliga framsteg i fabriksmiljöer. Exempel är maskiner som kan förutsäga fel och utlösa underhållsprocesser autonomt eller självorganiserad logistik som reagerar på oväntade produktionsförändringar.

Och det har makten att ändra sättet som vi människor arbetar på. Industri 4.0 kan ta individer in i smartare nätverk, med potential för effektivare arbete. Digitaliseringen av tillverkningsmiljön möjliggör mer flexibla metoder flr att få rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt. Den ökande användningen av digitala enheter inom fabriker och ute på fältet innebär att underhållspersonal kan förses med utrustningsdokumentation och servicehistorik på ett snabbare sätt och precis när det behövs. Underhållspersonal vill lösa problem och inte slösa tid på att försöka hitta den tekniska information som de behöver.

Kort sagt, Industri 4.0 är en revolution av den industriella miljön. Digitaliseringen av tillverkning kommer att förändra hur varor tillverkas och distribueras samt hur produkterna servas och förfinas. På grund av detta kan den verkligen göra anspråk på att representera början på den fjärde industriella revolutionen.

Vill du få mer information eller en offert?

Ställ en fråga eller för en offert nu till våra experter på din plats!

Ställ en fråga

Hitta din lokala expert

Cart

Din kundvagn

Objekt borttaget Ångra