DESOUTTER 4.0

Accelerera din transformation

Den ökande digitaliseringen inom tillverkningsbranschen betyder att den smarta fabrikens tiden är kommen. Genom att integrera en mängd sensorer tillsammans med en förmåga att spara,skicka och tolka data i realtid så uppnås en tidigare omöjlig nivå av spårbarhet och kontroll. Detta tillåter verktyg,maskiner och människor att kommunicera på ett sätt som tidigare var omöjligt. Den här trenden som vanligtvis kallas Industri 4.0 ger företag en mycket bättre insyn i sina industriella processser och säkerställer att potentiella problem kan identifieras innan de uppkommer.
Här på Desoutter är vi engagerade i att förvandla Industri 4.0 till produkter och tjänster som levererar maximala förmåner till våra kunder och partners. Från reducerade driftstopp till mer flexibla produktionsprocesser med lägre kostnader så har Industry 4.0 potentialen att förvandla hur organisationer fungerar. Den här boken fungerar som en inkörsport till den omvandlande resan och förklarar Industry 4.0 ursprung i en global kontext samt belyser dess påverkan på tillverkningsmiljöer. Till slut är det en berättelse hur Desoutter och deras partners kan arbeta tillsammans för att skapa framtidens smarta fabriker.

Definitionen av Industri 4.0
Industri 4.0 Koncept

Definitionen av Industri 4.0

Globalt sett är Industry 4.0-konceptet allmänt accepterat som att representera digitalisering av tillverkningindustrin. “4.0” ger ett historiskt sammanhang och positionerar denna nya fas som den fjärde omvandlingen i produktionen.Den första industrirevolutionen karaktäriserades av mekanisering med hjälp av vatten och ångkraft. den andra såg begreppet massproduktion med hjälp av elkraft och den tredje resulterade i ökning av datorer och automation inom industri.Nu har vi kommit till den fjärde revolutionen inom tillverkning - uppkomsten av verkligt smarta fabriker med cyber-fysiska system och kommunikation över Internet of Things.
Enligt den globala förvaltningskonsultfirman McKinsey drivs Industry 4.0 av fyra identifierbara teknologitrender:

  • Den häpnadsväckande ökningen av datamängder, beräkningskraft och anslutningar, särskilt nya energisnåla stora nätverk,
  • Uppkomsten av analyser och affärsintelligens funktioner
  • Nya former för interaktion mellan människa och maskin, såsom touch-gränssnitt, AR-system och bärbara integrerade datorer.
  • Förbättringar av överföringen av digitala instruktioner till den fysiska världen, såsom avancerad robotik och 3-D-skrivare.

Industri 4.0 konceptet

Industri 4.0's födelse

Tyskland är allmänt känt som grundaren av Industry 4.0 konceptet, namnet kommer från ett nationellt strategiskt initiativ för att etablera landet som ledande leverantör av avancerade tillverkningssystem. Landet har ett av världens mest konkurrenskraftiga tillverkningsindustrier som stöds av ett nätverk av toppmoderna forsknings- och utvecklingsanläggningar.
Tysklands starka maskin- och anläggningsindustri, dess globalt betydande nivå av IT-kompetens och dess kunnande inom inbyggda system och automationsteknik innebär att de är extremt bra på att stärka sin position som en av världens ledande utvecklare av Industry 4.0-teknik.


Industri 4.0's födelse
USA & Smarta fabriker
Industri 4.0 koncept

USA & Smarta Fabriker

Även om Tyskland har satt takten när det gäller adoption av Industri 4.0 och framväxten av smarta fabriker är de säkra på att möta på hård konkurrens om sin ledande position från USA, som under de kommande fem åren förväntas investera mer kapital i digitaliseringen av tillverkningsindustri än någon annan nation eller region. I USA är Industri 4.0 mer känd som Industrial Internet of Things (IIoT). Med denna snabba utveckling av teknologier i tillverkningsmiljön är många amerikanska organisationer upptagna med att förbereda sig för den enorma förändringen som ligger i deras framtid.
Enligt rapporten Data to Action från Harvard Business Review är den svåraste aspekten för att organisationer som ska förändras till smartare fabriker deras interna kultur. För Industri 4.0 att uppnå sin fulla potential måste företagen skapa en obestridlig källa för resultatdata och ge alla beslutsfattare möjlighet att ta emot data i realtid. Filosofin att fatta faktabaserade beslut med hjälp av kvantitativa tillverkningsdata kommer att behöva läras ut till alla ledningsnivåer.


Industri 4.0 koncept

Kinas tillverkning 2025

Medan Kina fortfarande är den största tillverkaren i världen så har de en hamnat i bakkant när det gäller att adoptera Industri 4.0, den asiatiska industrin jagar efter många av sina ekonomiska rivaler i Europa och Nordamerika. Det beror till stor del på historiska faktorer: medan tyskland traditionellt har fokuserat på avancerade produktionssystem har Kinas styrkor alltid varit i den nedre delen av den globala tillverkningssektorn, där priset är viktigast. Detta har lett till några skarpa obalanser: för närvarande finns det endast cirka 14 industrirobotar per 10 000 fabriksarbetare i Kina, i motsats till 282 i Tyskland. - Men tiderna ändras och det snabbt. Arbetskostnaderna och råvarukostnaderna ökar i Kina på grund av miljöhänsyn och resursbegränsningar, och andra lågpris rivaler har uppstått. Kinas ställning som världens fabrik hotas. Som en följd av detta är den kinesiska regeringen nu angelägen om att gå vidare med en alternativ utvecklingsväg som ersätter föråldrade produktionsanläggningar och investerar i modern teknik baserad på Industrial Internet of Things.


Kina Tillverkning 2025
Slutmontering
Automobile & IOT

Slutmontering

Bilindustrin signalerar för en växande efterfrågan på processkontroll för att ytterligare förbättra kvaliteten på produktionsprocesserna och samtidigt minska driftskostnaderna. Branschen välkomnar gladeligen Industri 4.0's intåg.
Som en innovationsdrivrutin genomför branschen redan förändringar inom automation, datautbyte och produktionsteknik i syfte att dra nytta av de nya möjligheterna. -kritisk bultning övervakas och analyseras redan Den registrerade datan används för processoptimering. Sensorer registrerar processdata, med realtidsöverföring till databaser på högre nivåer.


Automobil & IOT

Lager montering

Driven av Internet-of-Things lovar Industri 4.0 betydande effekter till låg kostnad för automobildelsleverantörer. Ständigt framskridande digitalisering erbjuder denna sektor ett verktyg för bättre reaktioner på växande marknadstryck. Viktiga faktorer är minskningar av driftstopp, förbättrad produktivitet genom automatisering och resursoptimering och minskade underhållskostnader. Industri 4.0 möjliggör smidiga processer, förbättrar konkurrenskraften och lovar nya försäljningsmöjligheter.
På komponentproduktionsanläggningar ger Industri 4.0-implementeringen stor potential, speciellt vid förebyggande underhåll. Kontinuerlig insamling och analys av processdata gör det möjligt att förutse fabrik och systemfelsamt ineffektiva utvecklingar som kan korrigeras för att förbättra produktivitet.


Lager montering
Smarta flygindustri fabriker
Smarta Flygindustri Fabriker

Smarta Flygindustri Fabriker

Flygindustri är en fantastisk och extremt krävande industri, ofta synonym med högkvalificerad prosonal och avancerad teknik. Men med en produktion som kännetecknas av relativt små volymer, långa cykeltider, stora komponenter och stor variation i produktionsprocesserna erbjuder denna bransch specifika utmaningar när det gäller spridning av smarta verktyg och lösningar.
I och med att volymer fortsätter att växa genom mer och mer resande måste alla större OEM-användare öka den totala processeffektiviteten, begränsa kvalitetskostnaderna och cykeltiderna och utesluta mänskliga faktorer som en felkälla. Med intelligent programvara och digitala nätverk kan monteringsverktyg nu göra viktiga bidrag i processen. De erbjuder mycket större flexibilitet och kan vara helt länkade till varandra och till tillverkarnas produktions- och kvalitetssystem.


Allmän industri 4.0

Den stora utmaningen

Kunder inom den allmänna industrisektorn vill alla ha innovativa, unika, högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter. Det finns stark konkurrens inom GI-marknaden som erbjuder liknande produkter med kortare produktlivscykler på grund av nya tekniska framsteg. Därför finns det höga krav på GI-sektorn för snabb produktion av nya innovativa produkter till marknaden. Vi uppnår detta genom att digitalisera livscykeln för produktutveckling. Detta gör att vi kan ge kunderna noggrann spårbarhet, kvalitetskontroll och kostnadseffektiva nya produkter. Vid digitalisering av produktens livscykel krävs en komplett digital datamodell. För att uppfylla dessa krav är industriella företag beroende av intelligent och anpassningsbar tillverkning. Det stora utbudet av produkter är alla inbyggda med system, sensorer och manöverdon som alla är kopplade till varandra via internet.


Allmän inudstri 4.0
Desoutter 4.0 vitt papper
Desoutter 4.0 vitt papper

Accelerera din förvandling

Desoutter 4.0 vitt papper syftar till att presentera Desoutter's vision, vilket hjälper dig att påskynda din omvandling genom Industri 4.0. Desoutter 4.0 erbjuder dig mycket mer än en unik lösning, vi ger dig anslutna produkter och erfarenhet. Förbättra din drifttid, din flexibilitet och din produktivitet genom att ladda ner Desoutter 4.0: Accelerera ditt omvandling vitt papper.


De litar på oss

Toyota

Jag har arbetat med Desoutter sedan 2012, då vi började använda E-LIT-serien batteriaggregat på Toyota Prius-produktionslinjen. Jag tror att implementering av Industri 4.0 i vår fabrik kommer att förbättra kommunikationen mellan olika lösningar. Vi ser fram emot att uppnå en bra produktionsmiljö som är lätt att hantera, har stor kvalitetskontroll och enkla rapporteringsrutiner.

Jag tror att Desoutters Industri 4.0-lösningar bidrar till att underlätta kommunikationen mellan olika verktyg och externa lösningar för att förbättra produktionsprocessen. För närvarande använder vi Desoutters E-Pulse Tools på vår monteringslinje, eftersom deras höghastighets- och lågmomentreaktion uppfyller alla våra behov. I framtiden planerar vi att använda trådlösa verktyg i så många applikationer som möjligt. I det ideala scenariot kommer vi att ha alla batteriredverktyg som kommunicerar med varandra och med fabrikens ERP.

Jaguar Land Rover

Vi använder Desoutters verktyg och fästelösningar i våra trim- och slutmonteringsverkstäder på vår Changshu-fabrik. För närvarande installerar vi Desoutters PivotWare processkontrollsystem lösningar inom strategiska områden. De hjälper till att lösa olika komplexa tillverkningskrav, vilket gör det möjligt för våra operatörer att fokusera på att få svåra processer rätt varje gång, förbättra kvaliteten. För oss är Industri 4.0, eller Kina 2025, nästa steg för att förbättra anslutningen.

Vi vill ansluta vår utrustning sömlöst för att skapa mer effektiva tillverkningssystem som hjälper oss att skapa bättre produkter och möta kundernas önskemål snabbare. Vi planerar att göra vår andra trim och slutmonteringsanläggning till en intelligent workshop.

Desoutter hjälper oss att skapa ett helt anslutet verktygsnätverk där vi direkt kan få tillgång till prestandadata för våra verktyg och fästningar för att identifiera och lösa eventuella problem i förväg.

Hella

På Hella Autotechnik designar vi nya processer och gör dem till en verklighet, samt förbättrar befintliga processer. Vi började arbeta med Desoutter ¨år 2007 när vi letade efter avancerad teknik för att förbättra våra produktionsprocesser. Desoutter föreslog skräddarsydda och innovativa lösningar för att hjälpa oss att uppnå våra mål. Vi tror att Industri 4.0 är ett utmärkt tillfälle för oss att förstärka vår produktionskompetens och utnyttja fördelarna med denna teknik, vilken hjälper oss att utveckla och tillverka produkter snabbare, billigare och med större noggrannhet.

Vi förbereder oss för att introducera Desoutters PivotWare processkontrollprogramvara , som vi tror hjälper oss att påskynda vårt teams förståelse för våra produktionsprocesser och uppmuntra till att följa arbetsinstruktioner. Vi litar på Desoutters Industri 4.0-lösningar för att ge oss intelligenta enheter för att möjliggöra större anslutning, integration och samarbete.

Skoda

Vi har länge använt Desoutters premiumverktyg eftersom deras högkvalitativa, innovativa design och uppkoppling skiljer dem från konkurrensen. Jag har ett särskilt ansvar för verktyg, inklusive inköp av ny utrustning och tillhörande service och underhåll.

Industri 4,0 betyder för mig ny teknik för att underlätta automation, robotik och geolokation. Vi har ännu inte börjat implementera Industri 4.0 i vår fabrik men tittar på det. Vi använder redan Desoutters Smartstart-erbjudande , nyckelfärdigt installationsverktyg, vilket är mycket användbart, liksom batteriverktyg för ökad flexibilitet och rörlighet.

Honda

Jag ansvarar för underhåll av verktyg på Hondas tillverkningsanläggning i Bangkok. Vi har arbetat med Desoutter sedan 2010, då vi började använda Desoutters oljepulsverktyg på monteringslinjen. För närvarande använder vi Desoutters lösningar tillsammans med batteriverktyg för att optimera flexibiliteten i monteringsprocessen. Vi fokuserar på att minska tid till marknaden och planerar att öka användningen av automation på våra monteringslinjer och förbättra operatörsgränssnittet inom en snar framtid.

Jag tror att Industri 4.0 kommer att göra oss till en attraktiv partner att arbeta med, samt göra oss mer effektiva och lyhörda för anpassningsbehov. Jag ser Desoutter som ett innovativt företag som tar en aktiv roll i implementeringen av Industri 4.0 i Thailand.

SAAB

Med sina pålitliga verktyg och innovativa monteringslösningar som hjälper oss att förbättra produktiviteten tror jag Desoutter är ett steg framför på monteringsmarknaden. Vi har använt Desoutters små manuella borrmaskiner i över ett decennium och under de senaste tre åren har vi använt SETITEC-sortimentet av elektriska borrverktyg, särskilt Automatiska borrningsenheter.

Vi har nu nått valideringsfasen och testar Desoutters Industry 4.0-lösningar däribland, QR-kodläsare, PivotWare-processstyrningssystem och ny programvara. Målet är att få operatörerna, HMI:n och verktygen att kommunicera tillsammans.

Ford

Ford har använt Desoutters produkter på sin fabrik i Indonesien, Turkiet under mycket lång tid och jag har arbetat med dessa verktyg sedan jag började på företaget för sju år sedan. Vi tillverkar motorer för lastbilar och nyttofordon och att omfamna Industri 4.0 är mycket viktigt för oss eftersom det gör det möjligt för oss att optimera effektiviteten på våra produktionslinjer och säkra produktionsprocesserna. Vi använder för närvarande Desoutters streckkodskontroll med avancerat kontrollprogram och alla våra verktygsenheter är anslutna till CVI NET WEB kontrollers för spårbarhet.

Industri 4.0 genomförandet tar lite tid, vi går gradvis mot det. I detta avseende anser vi att Desoutters PivotWare processkontrolllösning har stor potential.

Geely

Vi har arbetat med Desoutter sedan 2010 och använder för närvarande deras CVI NET WEB kontrollers för att ge spårbarhet i realtid i många av våra fabriker över hela Kina. Desoutters smarta verktyg och databas uppmanar oss att utföra proaktivt underhåll regelbundet för att optimera drifttid på anläggningen.

En digital fabrik är en nödvändig förutsättning för att uppnå en smart fabrik. Som en del av vår Industri 4.0-strategi samlar vi in A-klass data i våra slutmonteringsanläggningar för att optimera monteringsprocessen. Nästa steg är att investera i maskinautomatisering och cobot-teknik.

LS Cable Systems

Jag är ansvarig för att implementera vårt företags tillverknings- och planeringsplan, en viktig drivkraft för att förbättra produktiviteten. Vi använder för närvarande Desoutters lösningar tillsammans med ett processkontrollprogram som vi har utvecklat internt för att ge spårbarhet i våra kritiska operationer.
< br> Jag tror att SMART Factory och Industri 4.0 är vägen framåt för att dela data, förbättra anslutningen och göra det enklare att övervaka och styra olika applikationer. Vi har ännu inte en plan för företagsövergripande Industri 4.0 adoption, men vi arbetar på det! Vi är medvetna om Desoutter Industri 4.0-lösningar, som har arbetat med koreanska Desoutter-teamet i flera år.

Cart

Din kundvagn

Objekt borttaget Ångra